Category

Cập nhật điều trị

Cập nhật các phương pháp chữa bệnh mới, chuyên tổng hợp các tin tức về y khoa của Việt Nam và thế giới.

timmach

Xét nghiệm nhanh troponin: Ứng dụng trong bệnh lý mạch vành

Cụm từ nhồi máu cơ tim cấp (NMCT) nên được sử dụng khi có chứng cứ về hoại tử cơ tim trong tình huống lâm sàng phù hợp với thiếu máu cục bộ cơ tim cơ tim (TMCBCT) cấp Các tiêu chuẩn của nhồi máu cơ tim cấp Cụm từ nhồi máu cơ tim cấp...
1 2 3 4